رهبر؛ یعنی کشور بزرگتر دارد و جاے هر غلط بیجایی نیست...!

رهبر؛ یعنی کشور بزرگتر دارد و جاے هر غلط بیجایی نیست...!


افسران - رهبر؛ یعنی کشور بزرگتر دارد و جاے هر غلط بیجایی نیست...!

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد