کشور مدیر می خواند نه نوکر

کشور مدیر می خواند نه نوکر


مقام معظم رهبری :
این مردم همان طور که امام مکرر فرمودند ـ ولی نعمت های ما هستند؛ این شوخی نیست. من یکی از مسؤولان را در محضری دیدم که برخوردش با مردم قدری متکبرانه بود، پیغام دادم و گفتم به ایشان بگویید که اگر می خواهد جبران آن برخورد را بکند، باید در همان طور محضری ظاهر بشود و بگوید:ای مردم! من نوکر شمایم. خلاف که نگفته ... یک مسؤول کشور چکاره است؟ فلسفه وجودی ما، غیر از خدمت به مردم چیست؟ ...

یکی گفت : کشور مدیر می خواند نه نوکر. 2-7-1391

نتیجه: حقوق های چند صد میلیونی مدیریتی! و حکومت بشود به نام یک عده خاص.

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34