هم اکنون جنگ نرم بر ضد نظام اسلامی در جریان است. باید به جای دفاع حمله انجام دهیم.

هم اکنون جنگ نرم بر ضد نظام اسلامی در جریان است. باید به جای دفاع حمله انجام دهیم.


افسران - هم اکنون جنگ نرم بر ضد نظام اسلامی در جریان است. باید به جای دفاع حمله انجام دهیم.

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد