19 بهمن روز نیروی هوایی بر نگهبانان آسمان ایران مبارک

19 بهمن روز نیروی هوایی بر نگهبانان آسمان ایران مبارک


شکستن کمر طاغوت با اقدام بموقع وهوشمندانه کارکنان ارتش در 19 بهمن ماه در سال1357 http://uupload.ir/files/2r0g_%D8%B9.jpg

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد