ما به‌عنوان بازوهای نظامی ایران وظیفه داریم که خود را متناسب با تهدیدها آماده کنیم.

ما به‌عنوان بازوهای نظامی ایران وظیفه داریم که خود را متناسب با تهدیدها آماده کنیم.


نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد