ایران سرزمین شیران

ایران سرزمین شیران


تجاوز شناورهای رزمی آمریکا به آب های سرزمینی ج.ا.ا را در یک بسته راهبردی و هدفمند باید بررسی و تحلیل کرد.
 همزمانی تجاوز نظامی آمریکا با خارج شدن قلب نیروگاه هسته ای اراک که نشانه متوقف و معکوس شدن برنامه هسته ای ایران است، پیام کار آمدی راهبرد آمریکایی " تهدید، تحریم، تحقیر " را به طرف ایرانی و جهان منتقل می کند.
از سوی دیگر این اقدام تجاوزکارانه آمریکا ناظر بر راهبرد " سخت گیری به ایران در پسا برجام " هم می باشد که مجله آمریکایی فارین افرز در 23 آدر 1394 از آن رو نمایی کرده است.
در این چارچوب، طرف آمریکایی به دنبال ایجاد این ادراک و انتقال این پیام بود که حتی عمل به همه تکالیف از سوی ایران در برجام، باز هم با " سخت گیری، تجاوز و تحقیر " از سوی ایالات متحده در پسا برجام همراه خواهد شد.
آمریکایی ها از این طریق و به زعم خود، می خواستند پاسخ لازم به آز مایش موشک های ایرانی به ویژه موشک عماد را هم داده باشند.
 حالا با دستگیری نظامیان متجاوز آمریکایی و توقیف شناورهای رزمی آمریکا، آن هم در آستانه سخنرانی سالیانه اوباما، این واشنگتن است که پیام لازم را از تهران دریافت می کند.
- آمادگی رزمی نیروهای مسلح ایران
- اقتدار ایران در برابر هر گونه اقدام آمریکا و متحدان آن
-هوشمندی ایران در جنگ ادراکی و عملیات روانی استراتژیک
با این شرایط اکنون آمریکا ضمن تحقیر شدن در برابر ایران، باید برای آزاد سازی نظامیان متجاوز خود، همانند انگلیسی ها مجبور به گدایی از ج.ا.ا بشود   بعبارتی شده است.

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34